רכישת קרקע

 והקמת יער מאכל - בוצע!

מטרות הפרוייקט

  1. יצירת מקור של ביטחון תזונתי עבור הקהילה שחיה ליד היער ומקיימת אותו. 

  2. שיקום קרקע חקלאית והשבת המגוון הטבעי אליה. 

סטטוס נוכחי

נרכשה קרקע ביבנאל, שטחה 7.25 דונם. נקווה שבקרוב נוכל לרכוש חלקות קרקע נוספות.

איך אפשר לעזור עוד?

  • תרומות של קרקע חקלאית בבקעת יבנאל - ניתן לפנות אלינו כאן. (נא לא לפנות אלינו אם הכוונה היא להשאיל קרקע).

  • תרומות של כסף על מנת לקנות קרקעות חקלאיות נוספות.

 פה תמצאו אותנו