המנבטה

הקהילתית

 

תקופת הפרוייקט

שנת 2017

תיאור הפרוייקט

במהלך שנת 2017 ייחל הניסוי הקהילתי הראשון בשטח העתיד להיות יער המאכל, וישתתפו בו 6-13 אנשים. בניסוי ייבחנו נושאים שונים כגון תזונה, שיתופיות, קבלת החלטות בקבוצה, אהבה, מגדר ומיניות, מנהיגות ועוד. הניסוי הוא המשך ישיר של ניסוי קהילתי שהתרחש במהלך חורף 2016-2017.

מטרות-על של הפרוייקט

  1. לבחון, לגבי כל משתתף, האם הוא רוצה לחיות בקהילה המתהווה.

  2. כיצד ניתן לחיות יחדיו תוך סיפוק צרכים לחברי הקהילה.

  3. הקמת תשתיות פיזיות ליער המאכל ולחיי קהילה בו.

השתתפות בניסוי

אם אתם מעוניינים לשמוע פרטים נוספים על השתתפות בניסוי, אנא צרו קשר ונשמח להמשיך בתהליך ולראות האם אתם מתאימים לנו ואנחנו לכם. 

איך אפשר לעזור? 

  • תרומות כספיות: למען מתן מלגות למשתתפי הניסוי (מלגות שישמשו לקניית מזון) או תרומות עבור בניית מגורים ארעיים\ שינוע מזון וציוד \ קניית ציוד גינון \ הנחיית הניסוי הקהילתי ע"י מורים. (ניתן לבחור לאיזו מטרה תשמש התרומה שלכן בתרומות משמעותיות). 

  • עזרה שאינה כספית: התנדבות, תרומות של שתילים או זרעים, תרומות של ציוד קלאות וגינון, עריכת מחקר על הניסוי ועוד