בלוג וידאו

יולי 2017

היום הראשון ביער

 דצמבר 2017

יש תשתית מים, סווילים, עצי פרי ראשונים, גינת ירק, ועוד.

 קיץ 2018

כבר יש צמחים, אבל הקרקע מלאה בסדקים...

 Icon made by Freepik from www.flaticon.com

עמותת חיים בטבע , "חיים בטבע" , חיים בטבע יער מאכל קהילה טבעונית קהילה של תקשורת מקרבת  קהילה טבעונאית קהילה פירותנית טבעונאות טבעונות פרותנות 80/10/10 קהילת 80/10/10

 "חיים בטבע" ע"ר 580627339